Tingimused

Fotode kasutamine ja autoriõigus

Fotode autoriõigus kuulub vaikimisi Pildisild OÜ-le, kes omab õigust kasutada pilte fotograafi veebisaidil, sotsiaalmeedia platvormidel, uudiskirjades, näitustel ja prinditud reklaammaterjalidel, kui klient pole kokku leppinud teisiti. Kliendi kohustus on teavitada fotograafi päringu etapis juhul, kui ta ei soovi anda fotode kasutusõigust fotograafile. Kliendil on lubatud kasutada fotosid isiklikul otstarbel piiramatu ajaperioodi vältel, kuid meedias või reklaamimise eesmärgil kasutamiseks tuleb eelnevalt saada fotograafiga luba.

Fotode töötlus

Töötlusesse minevate failide valiku teeb fotograaf. Töötlemata fotosid säilitatakse Pildisild OÜ andmekandjal ühe aasta jooksul alates pildistamise kuupäevast, töödeldud fotosid säilitatakse ühe kuu jooksul alates töö üleandmise kuupäevast.

Üleandmine, vastuvõtmine

Töö valmimisel ja pärast tasu täies ulatuses tasumist annab Pildisild OÜ töö tellijale lõplikult tervikuna üle. Tellija saab alla laadida oma fotod ühe nädala jooksul. Üleandmisele kuulub üksnes lõppväljund, lähte- ega tööfaile tellijale üle ei anta.

Tellija peab viivitamatult üle vaatama ja kinnitama vastuvõetud töö nõuetele vastavust või esitama pretensioonid ühe nädala jooksul kirjalikult. Kui pretensioone ei esitata nimetatud perioodil, loetakse töö vastuvõetuks.

Töö juhusliku hävimise ja kahjustumise risk läheb tellijale üle töö üleandmise või vastuvõtmise hetkel, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Viitamine

Pildi autori nimele viitamine on hea tava ning annab pildile lisaväärtust. Kui kasutusviis ei võimalda autori nime esitamist, siis viitamine pole kohustuslik.

Broneeringu tegemisel või ostu sooritamisel kinnitad oma nõusolekut eespool nimetatud tingimustega.

Uuendatud 01.03.2024

Scroll to Top